เชิญชมความน่ารักของลูกนกฟลามิงโก และลูกคาปีบาร่า

เชิญทุกท่านมาชมความน่ารักของลูกนกฟลามิงโก ได้ที่ส่วนจัดแสดงนกฟลามิงโก ด้านหน้าสวนสัตว์ และชมความน่ารักของครอบครัวคาปีบาร่า ได้ที่ ส่วนจัดแสดงคาปีบาร่าใกล้กับลานการแสดงสัตว์ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่กันนะครับ