สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”

     สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรม "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 -10 มิถุนายน 2561 โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า จัดแสดงสัตว์สต๊าฟ ขนสัตว์ เขาสัตว์ ไข่สัตว์ ให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์อย่างใกล้คิด อีกทั้งมีเกมให้ร่วมสนุกพร้อมรับของขวัญของรางวัลอีกด้วย ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นอย่างมาก