โปรโมชั่นดีๆยังมีเหมือนเดิมนะครับ

2 โปรนี้ยังมีอยู่นะ!!!

ตอบสนองตามคำเรียกร้องของสมาชิกเพจครับ
สวนสัตว์เชียงใหม่ ยังคง 2 บัตรโปรนี้ไว้ให้ทุกท่านมาเลือกได้ตามใจ กับ บัตรโปรโมชั่น...

1. 220 บาท = ผ่านประตูสวนสัตว์ + อควาเรี่ยม
2. 120 บาท = ผ่านประตูสวนสัตว์ + แพนด้า

ซึ่ง 2 โปรนี้ ยังคงมีอยู่นะครับ และยังจะมีไปเรื่อยๆ โดยทุกท่านสามารถมาซื้อได้เลยทุกวัน ที่ ห้องจำหน่ายบัตรด้านหน้า ตามปกติครับ