วิ่งวัดใจ ดอยสุเทพ รันอัพ 2018 (Doi Suthep Run Up 2018)

วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 วิ่งวัดใจ ดอยสุเทพ รันอัพ 2018 (Doi Suthep Run Up 2018) ระยะทาง 11 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมี คุณตูน บอดี้แสลม และคุณก้อย รัชวินทร์ ร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

โดยในงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนปีการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (2018 Thailand Sport Tourism) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เด็กเยาวชน-ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายให้ห่างไกลสิ่งเสพติด เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีแข็งแรง และเพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกาย