รับรางวัล Achievement Award

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  เดินทางไปรับรางวัล Achievement Award ( ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ประสบความสำเร็จ ) จาก Dr.Tereso A.Abella  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐลูซอนกลาง (CLSU) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561