สมาคมสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันจัดโครงการเดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16

วันที่ 28 มกราคม 2561  สมาคมสานสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนปรุง และเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันจัดโครงการเดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 16 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของสมาชิกในสมาคมและประชาชนทั่วไป ด้วยการออกกำลังกาย โดยเริ่มต้นจากหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมาสิ้นสุดที่ภายใสวนสัตว์เชียงใหม่