ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส เปิดใหม่ นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมส่วนจัดแสดงฮิโปโปเตมัสซึ่งได้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปเที่ยวชมได้แล้ว ซึ่งส่วนจัดแสดงนี้เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงานอีก 1 แห่ง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่