สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานมุฑิตาจิต “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดงานมุฑิตาจิต "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่ได้ทำประโยชน์คุณูปการแก่สวนสัตว์เชียงใหม่ ตลอดชีวิตราชการจนเกษียณอายุในวันนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 5 ท่าน