การแสดงความสามารถสัตว์

การแสดงความสามารถสัตว์

รอบการแสดง

วันธรรมดา จ-ศ

วันหยุด ส-อ

รอบแรก 11.00 น. 11.00 น.
รอบสอง 15.00 น. 14.00 น.
รอบสาม - 15.30 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อัตราค่าเข้าชมการแสดง  : ฟรี