ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานในงานวันเกษียณอายุราชการ ให้แก่พนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

30 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอันทรงเกียรติ เนื่องในวันเกษียณอายุการทำงาน "วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ให้แก่พนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณฯ จำนวน 9 ท่าน โดยมีผู้บริหารจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น