ย่างเข้าวันที่ 3 ของการทำความสะอาดแล้ว แต่ทุกคนก็ยังคงขยันขันแข็งกันเหมือนเดิม

ถึงแม้จะย่างเข้าวันที่ 3 ของการทำความสะอาดสวนสัตว์เชียงใหม่ครั้งใหญ่แล้ว
แต่พนักงานในทุกระดับก็ยังคงร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่กันอย่างเต็มกำลัง
เพื่อเตรียมเปิดรอให้บริการนักท่องเที่ยวในเร็ววันนี้

ซึ่งก่อนการอนุญาตให้พนักงานเข้าพื้นที่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ จะมีการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดและมีการดูแลสุขอนามัยของพนักงานอย่างเข้มงวดในทุกๆวัน