น้ำมันเลียงผา ไม่ได้ช่วยในการรักษาแผลหรือสมานกระดูกที่หักเลยนะ

สัตว์ป่าของไทยในสวนสัตว์ชนิดต่อมาคือ เลียงผา ครับ ในอดีตเคยพบอยู่ตามป่าภูเขา ชอบอาศัยอยู่ตามป่าสูงที่มีหน้าผาหรือโขดหินสูงชัน มีชะง่อนผากำบังเพียงพอ หรือเข้าไปอยู่ในถ้ำที่คนเข้าไปไม่ถึง นิสัยปกติขี้อาย อาหาร ได้แก่ ใบไม้อ่อน หน่อพืชบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีกลิ่นหอม รวมทั้งกินหญ้า เปลือกไม้ และกิ่งไม้


ใต้ตาของเลียงผา จะมีต่อมน้ำมันใช้สำหรับถูตามต้นไม้หรือโขดหินเพื่อประกาศอาณาเขต


เลียงผาหายไปจากธรรมชาติและมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกไล่ล่าอย่างหนักจากขบวนการค้าสัตว์ป่า เพื่อเอาเขา กระดูก น้ำมันมาใช้ทำยารักษาแผลและยาสมานกระดูกบรรจุใส่ขวดออกขาย ซึ่งเป็นความเชื่อไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด


เลียงผาเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน 15 ชนิด ของประเทศไทย

. . . . . . . .

สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสถานที่ดูแล เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆจากทั่วโลก รวมทั้งสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยในประเทศไทย

วันนี้ถึงแม้ว่าสวนสัตว์ยังไม่เปิดให้เข้าชม แต่เราจะพาทุกคนเข้าไปเที่ยวชมสัตว์ในสวนสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยกัน