ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดย คณะผู้ตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ องค์การสวนสัตว์, ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2563