มาทำความรู้จักกับ คาปิบารา, สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ปีหนู ของสวนสัตว์เชียงใหม่กัน

สวัสดีในช่วงเทศกาลตรุษจีนเริ่มต้นปีหนูของชาวจีนกันด้วยชุดอาหารแบบพิเศษแสนอร่อยสำหรับครอบครัวหนูยักษ์คาปิบาราแบบนี้


มาทำความรู้จักกับ คาปิบารา, สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ปีหนู ของสวนสัตว์เชียงใหม่กันครับ


คาปิบารา เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากอเมริกาใต้ ชอบอาศัยอยู่ในหุบเขาที่มีป่าหนาทึบและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ, เป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กินพืช โดยเฉพาะส่วนใบ และเปลือกไม้, มีขนสีน้ำตาลแดง หรือสีเทา ไม่มีหาง เพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย น้ำหนักระหว่าง 35-66 กิโลกรัม, ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี มีวงรอบผสมพันธุ์ปีละครั้ง มักพบการผสมพันธุ์ก่อนเข้าฤดูฝน -ตั้งท้องนาน 130-150 วัน ออกลูกครั้งละ 4-5 ตัว


โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้กับสัตว์ของเรา, ซึ่งทุกท่านสามารถมาชมครอบครับหนูยักษ์คาปิบาราน่ารักๆนี้ และชมการส่งเสิรมพฤติกรรมสัตว์อื่นๆได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ตลอดทั้งปีครับ