สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะสหภาพฯ ปตท.จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการและอนุกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่