คณะผู้เข้าร่วมการประชุม AZEC 2019 เข้าศึกษาดูงาน ที่ สวนพฤกษศาสตร์ฯ และ สวนสัตว์เชียงใหม่

คณะผู้เข้าร่วมการประชุม AZEC 2019 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นโอกาสที่จะนำความรู้ใหม่ๆที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไปปรับใช้กับการดำเนินงานในหน่วยงานของตนเองในอนาคตต่อไป


โดยมี นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์, ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน, รองผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวิทยา สิงห์คำ, นางสาวอุฬาริกา กองพรหม รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่, คณะผู้บริหาร, พนักงาน ร่วมเดินทางพร้อมทั้งร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น