ชมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ได้ทุกสุดสัปดาห์ ที่นี่

    การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ คือการจัดกิจกรรมใหม่ๆให้กับสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ นอกเหนือจากกิจกรรมปกติในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มี รวมทั้งสัตว์จะได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อในการออกกำลังกาย ได้กระตุ้นสัญชาตญาณต่างๆของตนเองคล้ายกับการใช้ชีวิตในป่าธรรมชาติ

    มามีส่วนร่วม และมาชมกันได้ทุกสุดสัปดาห์ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) รอบเวลา 09.30 - สิงโตขาว / 10.30 - เต่าอัลดาบรา / 12.00 - ลิงวอก / 13.30 - สิงโตขาว / 15.00 - ลิงวอก