องค์การสวนสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 55

องค์การสวนสัตว์ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวิทยา สิงห์คำ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปี CCOP
ครั้งที่ 55 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีขึ้นในระหว่าง วันที่ 4-9 พฤศจิกายน 2562


การประชุมประจำปี CCOP คือการประชุมเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทรัพยากรฯ ด้านธรณีวิทยา การลดผลกระทบธรณีพิบัติภัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ระว่างประเทศสมาชิก จํานวน 15 ประเทศ