สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดการอบรม “การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ และหลักการจดบันทึกข้อมูล”

วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวอุฬาริกา กองพรหม รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม "การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ และหลักการจดบันทึกข้อมูล” ให้กับพนักงานและลูกจ้างฝ่ายบำรุงสัตว์ และฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ณ ห้องปาริชาต ชั้น 5 สวนสัตว์เชียงใหม่