ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมวางช่อดอกไม้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับ หมีแพนด้าช่วงช่วง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ และ ท่านกงสุลใหญ่(แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่) เหริน ยี่เซิง ร่วมวางช่อดอกไม้เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับ หมีแพนด้าช่วงช่วง ซึ่งถือเป็นทูตสันถวไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ บริเวณลาน หน้ารูปปั้นหมีแพนด้า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.