รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (จ้างปรับปรุงส่วนแสดงหมูป่า)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนแสดงหมูป่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ click