ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารและชุดอาหารว่างสำหรับแผนนำนักเรียนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีกประกวดราคาเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ราคากลาง click
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) click