ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
ร่าง (TOR) click
เอกสารประมูลร้านค้า เลขที่ 7/2563 (ของที่ระลึก) click