ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ click
TOR click
ราคากลาง click
เอกสารประกวดราคาจ้าง click