ประกาศร่างขอบเขต (TOR) จัดจ้างปรับปรุงส่วนแสดงกระต่าย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน TOR click