สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการฯ เข้าโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมโครงการจิตอาสาฯ พัฒนาคลองแม่ข่า ถนนสุขเกษม ซอย 1  ด้านหลังโรงพยาบาลลานนาเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีฯ